Miljöpolicy

* Vi är ett miljömärkt spa-, konferens- och nöjeshotell.
* Medarbetarna är informerade om företagets miljöpolicy, miljömål samt handlingsplan.
* Vi har god ordning på kemikaliehanteringen och använder i största möjliga mån miljömärkta eller kemikaliefria rengöringsmedel.
* Vi har installerat snålspolande dusch- och handfats munstycke – Monterat våren 2016
* Vi åtgärdar snabbt droppande kranar och rinnande toaletter.
* Vi har ett miljöanpassat refill-system för tvål.
* Undviker så mycket som möjligt portions- och engångsförpackningar och föredrar storförpackningar samt returglas.
* Allt eftersom vi byter produkter/maskiner strävar vi efter energisnåla och miljömärkta produkter/maskiner.
* Vi byter till lågenergilampor överallt där vi renoverar för framtiden.
* Hotellet har under de senaste 3 åren utrustas med 18 stycken borrhål för att utvinna bergvärme som alternativ värmekälla.
* Källsortering sker i 16 stationer på hotellet.
* Vi bakar eget bröd till viss del.
* Vi använder oss i största möjliga mån av miljöklassade engångsmaterial, kontor, papper och konferensprodukter.
* Vi jobbar med så lokala leverantörer som möjligt då det gäller mat- och dryck för att bl. a minska koldioxidutsläppen.
* Tvätteriet vi jobbar med är ISO-certifierat och i den mån det är möjligt väljer vi miljöcertifierade leverantörer.
* Vi anlitar lokala entreprenörer.
* Vi ska kunna presentera ett alternativ till att åka bil till en konferens eller vistelse hos oss.
* Samtliga ventilationssystem är timerstyrda
* Vi har justerbara termostater på samtliga rum