Information angående COVID-19

Vi på Hotell Södra Berget gör allt vi kan för att du som gäst ska känna dig trygg att komma till oss. Våra gästers och medarbetares säkerhet är vår högsta prioritet och vi har sedan utbrottet av coronaviruset noga följt händelseutvecklingen. Så här arbetar vi i denna extraordinära situation:

  • Vi följer löpande informationen från berörda myndigheter och vidtar alla nödvändiga åtgärder i enlighet med deras rekommendationer.
  • Städning av hotellrum, konferensrum, gym, aktivitetsrum, restaurang utförs enligt gängse rekommendationer.

Arbetsmiljörättslig riskbedömning

Hotell Södra Berget har tillsammans med personal och vårt skyddsombud gjort en riskbedömning när det gäller risk för smittspridning av covid-19.

Vi har även tagit fram åtgärder för förebyggande åtgärder för att smitta ej skall uppstå.

Utöver de rutiner vi dagligen jobbar med när det gäller hygien så har vi även säkerställt att all personal jobbar efter följande rutiner:

  • Ingen personal har varit i de smittdrabbade områden som UD avråder från att åka till.
  • All personal har förstärkt upp sin handhygien genom att tvätta händerna direkt och därefter desinfektionera dem direkt vid ankomst till arbetsplats. Detta görs sedan ytterligare flera ggr varje dag.
  • Städavdelningen jobbar förebyggande med att desinfektionera samtliga riskytor som dörrhandtag toaletter ledstänger avställningsytor samt vårt gym.
  • Vi jobbar utefter vår branschorganisation Visitas rekommendationer

Mer information om Coronaviruset finns på Folkhälsomyndighetens sida;

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Avbokningsregler

Hotell Södra Berget är ansluten till organisationen Visita och följer de regler som gäller för avbokningar. Utgångspunkten vid avbokningar är att de villkor om avbokning som avtalats i samband med bokningen gäller.

För de hotell och konferensanläggningar som använder sig av Visitas Allmänna villkor för konferenser, gruppbokningar och övriga arrangemang gäller enligt villkoren att det enbart är hotellet (leverantören) som har rätt att häva avtalet på grund av force majeure.

Våra allmänna villkor för avbeställning har avtalats vid beställning och framgår av avtalet.